ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Saturday, November 12, 2011

സ്തീകളുടെ സുരക്ഷ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനുകളില്‍

        സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവമായിരുന്നു സൗമ്യയുടേത്. സ്ത്രികളെ അബലരായി കാണുന്നതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ  ഈ ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പ്രേരകമാകുന്നത്.
       ട്രെയിനുകളില്‍ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ ട്രെയിനില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ ഒരു പരിധി വരെ തടയാകുന്നതാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എല്ലാ ബോഗികളിലും ഏതാനും സീറ്റുകള്‍ സംവരണം ചെയ്യുക എന്നത് നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതില്‍ വളരെ പ്രായോഗികവും വളരെ എളുപ്പാം നടപ്പില്‍ വരുത്താവുന്നതായ സംവിധാനമാണ്.
       ഇതുപോലെ മറ്റോരു സംവിധാനവും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ ബോഗികളെയും വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകള്‍ക്കായി മാറ്റിവക്കുകയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളേയും വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഡോറിന് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് privacy ആവശ്യമുള്ളതായ പിഞ്ചുകുട്ടികളോട് കൂടിയ സ്ത്രീകള്‍ക്കും തിരക്കില്‍ നിന്നും മാറി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. ലേഡീസ് കംപാര്‍ട്ട്മെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നീക്കിവക്കുന്നതിനും ഇതുമൂലം സാധിക്കും. അത്യാവശ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഡോര്‍ തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

No comments: