ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Saturday, November 5, 2011

എന്നെ കുറിച്ച്

അത്യന്താധുനികവും സമാധാനപരവും സൗഹാര്‍ദ്ദപരവുമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് നാം ഓരോരുവനും നിര്‍ണായക പ്രേരക ശക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി.

No comments: