ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Sunday, October 16, 2011

ആരാണ് നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍?


പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ആരെയും സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എന്നാല്‍ എല്ലാം സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന,
ശരിയെ പിന്തുണക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും പ്രായോഗിതക്ക് വഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന,
ആധുനികതയുടെയുള്ളിലും പൗരാണികതയെ പുല്‍കുന്ന,
പലപ്പോഴും അപരനിലേക്കും എന്നല്‍ ഇടക്കിടക്ക് അവനവനിലേക്കും മടങ്ങുന്ന
ആവശ്യത്തിലധികം ചിന്തിക്കുയും എന്നാല്‍ തുറന്ന മനസ്സോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന,
ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് തീര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുയും എന്നാല്‍ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഒരിക്കലും പോകാനിഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയുന്ന, 
ഒരു അപൂര്‍വ്വ സമുഹമാണ് നാം മലയാളികള്‍.

"ഒരു തരത്തില്‍ കുറെ പച്ചയായ മനുഷ്യര്‍."


No comments: