ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Tuesday, October 11, 2011

ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു

മലയാളത്തില്‍ എഴുതുക എന്നതു വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണെന്നാണു എന്റെ അനുഭവം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ ഇപ്പൊഴും കമ്പൂട്ടറിനു വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നതു ഒരു സത്യം മാത്രമാണു. . ഇതൊരു ടെക് ബ്ലോഗല്ല എങ്കിലും  മലയാളത്തിനാവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടെക്നൊളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ലിനക്സ് ആണ് മലയാളത്തിനു കൂടുതല്‍ വഴങ്ങുന്ന OS. സൗജന്യമായി ഉബുന്‍ഡു ലിനക്സ് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഉബുന്‍ഡു/ഡെബിയന്‍ ലിനക്സില്‍ മലയാളത്തില്‍  ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാന്‍ സ്വപ്നലേഖ ആണ് കൂടുതല്‍ അനുയൊജ്യം. ഇത് install ചെയ്യുവാന്‍ കമാന്‍ഡ് പ്രോമ്റ്റില്‍ താഴെ കാണുന്ന കമാന്‍ഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
sudo apt-get install ibus-m17n m17n-contrib
ഫയല്‍ intall ആയതിനു ശേഷം application search ല്‍ ibus എന്ന് ട്വൈപ്പ് ചെയ്ത് 
input method tab ല്‍ swapnalekha തിരഞ്ഞെടുക്കുക.Ctrl+ Space ഉപയൊഗിച്ച്
 ഭാഷ switch ചെയ്യുക. 
Windows ല്‍ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന Link ല്‍ നിന്നും 
virtual Keyboard Download ചെയ്യുക.
http://www.spiderkerala.com/downloads/malayalam.zip 
 

No comments: