ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Saturday, April 27, 2019

Tata Sky - Malayalam Channels Numbers and Other Important Channels Numbers (PDF and Excel)

Hi Dear Friends,

I am sharing the Tata Sky DTH - Malayalam Channels List and Other Important Channels List (PDF and Excel) which will be useful for Malayalees.

I have given the Channel Numbers and Channels Name with Colorful Fonts and Tables in a Printable format.

You may take the color printout from any DTP Center and Laminate it so that you can keep it in your TV Room and use it to find your Favorite channels.

If you want toi edit and more channels to the list, You may download the Excelk format.

The same List is Given as PDF Format and Editable Excel Format, you may download it from Google Drive by clicking the links below

Download the PDF format List (Tata Sky DTH - Malayalam Channels List and Other Important Channels) by Clicking here.


Download the Excel format List (Tata Sky DTH - Malayalam Channels List and Other Important Channels) by clicking here

Thank you All.

Regards,

Arise Rayamangalam.


List of Channels in the PDF and Excel is below so that you may check it before downloading.


Tata Sky Important Channels – Page 1

ENGLISH GENERAL
ENGLISH NEWS (Indian)
204 STAR WORLD HD
604 NDTV 24X7
208 STAR WORLD PREMIERE HD
605 TIMES NOW HD
229 Comedy Central HD
611 CNN News 18
232 Disney International HD
621 NDTV Profit-Prime

FOOD
INTERNATIONAL NEWS
768 Food Food
631 CNN Intl
769 Living Foodz HD​
633 BBC World637 France 24
ENGLISH MUSIC
640 Australia Plus
855 VH1 HD
641 Russia Today642 NHK World TV
ENGLISH MOVIES
635 Al Jazeera
353 STAR Movies HD


359 SONY PIX HD
KIDS
363 HBO HD
665 Cartoon Network HD
365 &Flix HD
670 Pogo
369 WB
672 Discovery Kids
370 STAR Movies Select HD
676 Baby TV HD
376 Movies Now HD
681 Disney Junior
378 MN+ HD
686 Sony Yay
380 MNX HD


382 Romedy Now HD
HINDI GENERAL
385 &Prive HD
115 STAR PLUS HD121 STAR BHARAT HD
SPORTS
141 Zee TV HD
453 DD Sports
177 Dangal
454 Star Sports 1 HD


456 Star Sports 2 HD
RELIGIOUS – MALAYALAM
458 Star Sports 3
1844 Shalom TV
463 Star Sports Select 1 HD


465 Star Sports Select 2 HD

470 SONY TEN 1 HD
473 SONY TEN 2 HD
475 SONY TEN 3 HD
483 SONY SIX HD
485 SONY ESPN HD
497 Star Sports FirstHNDI MUSIC
806 MTV HD+
813 E24
816 Sony Mix
820 MTV Beats HD
825 Mastiii
829 Music India
834 Wow Music
Tata Sky Important Channels – Page -2

MALAYALAM
KNOWLEDGE & LIFESTYLE
692 Kochu TV
213 AXN HD
1803 Surya HD
708 National Geographic HD
1806 Surya Movies
711 Nat Geo Wild HD
1809 Asianet HD
713 Discovery HD
1811 Asianet News
716 Animal Planet HD
1812 Asianet Plus
719 Discovery Science
1815 Asianet Movies
720 History TV18 HD
1817 Amrita TV
724 Sony BBC Earth
1819 Mazhavil Manorama HD
753 FOX Life HD
1821 People
755 DD Gyan Darshan
1823 Kairali TV
756 Nat Geo People HD
1824 Zee Keralam HD
759 TLC HD WORLD
1827 Manorama News
762 NDTV GOOD TIMES
1829 Mathrubhumi News
764 Discovery Turbo
1830 Jaihind TV
765 Travelxp HD
1833 Jeevan TV
772 FTV India
1834 Kappa TV


1836 Surya Music
HINDI MOVIES
1837 Flowers
308 STAR GOLD HD
1838 Safari TV
312 SONY MAX HD
1839 Goodness TV
319 Zee Cinema HD
1840 Media One
322 UTV HD HD
1842 Janam TV
336 Sony Wah
1843 God TV
337 B4U Movies
1844 Shalom TV
338 Sony Max 2
1845 Kaumudy TV
342 Cinema TV
1847 We TV
343 Wow Cinema
1848 News18 Kerala
344 Enterr 10
1849 ATE TV
345 Bflix Movies
1852 Raj Musix Malayalam
349 Skystar Movies
1853 Raj News Malayalam
351 Maha Movies
1854 Surya Comedy
352 Surya Cinema
1899 DD Malayalam
1918 Manoranjan Movies (Punjabi)

Doordarshan
Spiritual
114 DD National
1055 Asatha
198 DD Kisan
1057 Sanskar
620 DD India
1058 Disha TV
502 DD News
1059 Paras TV
598 Lok Sabha
1061 MH One Shraddha
599 Rajya Sabha
1063 Sadhna TV
755 DD Gyan Darsan
1065 Peace Of Mind
1194 DDBharathi
1064 Lord Buddha TV
453 DD Sports
1066 Jinvani Channel
1899 DD Malayalam
1073 Satsang TV
1996 DD Mizoram
1078 Vedic