ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Saturday, January 26, 2008

ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്

I am very satisfied today!

39 comments:

Anonymous said...

人必須心懷希望,才會活的快樂,日子才過得充實,有意義,有朝氣,有信心。........................................iphone聊天室

Anonymous said...

以簡單的行為愉悅他人的心靈,勝過千人低頭禱告。 ..................................................

Anonymous said...

活是一種鍛鍊靈魂的東西......................................................

BurmaD9547 said...

辛苦了!祝你愈來愈好!........................................

Anonymous said...

Judge not of men and things at first sight.......................................................

Anonymous said...

謝謝分享好文章 .........................................

Anonymous said...

thx u very much, i learn a lot

佳瑩 said...

上來打聲招呼,祝你一切平安! .........................................

Anonymous said...

your english is incredible............................................................

RobinGalle俊毅 said...

加油!充實內函最重要!Beauty is but skin- deep...................................................

雲亨Ab9雲亨 said...

April showers bring May flowers...................................................

asda said...

Gold will not buy everything...................................................

RoseH_Huls21365 said...

恨一個人,比原諒一個人,更傷力氣。..................................................................

冠慧 said...

支持好的blog~繼續加油~~

Anonymous said...

所有的資產,在不被諒解時,都成了負債.................................................................              

Anonymous said...

生存乃是不斷地在內心與靈魂交戰;寫作是坐著審判自己。......................................................................

Anonymous said...

欣賞是一種美德~回應是最大的支持^^....................................................................

Anonymous said...

向著星球長驅直進的人,反比踟躕在峽路上的人,更容易達到目的。............................................................

Anonymous said...

It takes all kinds to make a world.............................................................

Anonymous said...

來拜訪你囉~期待你的下次文章~加油^^..................................................................

Anonymous said...

格主的部落格內容真豐富~~看得很開心..................................................................

Anonymous said...

All roads lead to Rome. 堅持自己所選!..................................................................

Anonymous said...

成功多屬於那些很快做出決定,卻又不輕易變更的人。而失敗也經常屬於那些很難做出決定,卻又經常變更的人..................................................................

Anonymous said...

More haste, less speed.......................................................................

Anonymous said...

雖然不能常常來看~但還是跟你說聲加油~!!..................................................................

Anonymous said...

獲益不少,謝謝分享!............................................................

Anonymous said...

「仁慈」二個字,就能讓冬天三個月都溫暖。..................................................

Anonymous said...

愛情是一種發明,需要不斷改良。只是,這種發明和其他發明不一樣,它沒有專利權,隨時會被人搶走。............................................................

Anonymous said...

好看耶~一定每天有空給你支持..................................................................

家唐銘 said...

有夢最美啦~~加油!元氣滿點!...............................................................

家唐銘 said...

生命是一頓豐富的宴席,有人卻寧可挨餓................................................

敬周喜 said...

累死了…來去看看文章轉換心情~............................................................

凱許倫 said...

要在憂患恥辱的環境裡,創造我們自力更生的新生活。..................................................

Anonymous said...

聰明人之所以不會成功,是因為他們缺乏了堅忍的毅力。.................................................

Anonymous said...

大肚能容,了卻人間多少事,滿腔歡喜,笑開天下古今愁。..................................................

孫邦柔 said...

加油-不論如何都期待您的新發表!

Anonymous said...

人生就像一顆核桃,必須敲破它,才會顯出他的內容。..................................................... ............

Anonymous said...

哇~酷哦~推你一把~正文(・(ェ)・)......................................................

arise said...

Thank you every body